Översikt

schema
tom mall
mall


Ark 1: schema

Schema 17 jan -23 mars
MÅNDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35




Mötestid för lärare




8.15-9.35
9.55- 11.20









9.55- 11.20
lunch














lunch
11.55-13.20 Hi 2 Per
UBF17 APL v.19-22
Sva grund delkurs 3c Janet Sve 1 Margareta
Eng ORK Annette Vård klass E äldre Eng grund 1 Irena Sva grund delkurs 3a Eva Eng grund 2 Kikki Sva grund resurs Camilla

11.55-13.20
13:25-14:50

UBF17 APL v.19-22
Sva grund delkurs 3c anet Eng 5 Annette

Vård klass E äldre Eng 7 Irena Sva grund delkurs 3a Eva Eng 6 Kikki Sva grund resurs Camilla

13:25-14:50
14:55-16:20
Ma grund 1 Mats UBF17 APL v.19-22

Ma grund 2 Helena

Vård klass E äldre





14:55-16:20

















TISDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14 Pers rum Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Filosofi 1 & 2 Håkan Eng grund 4 Kikki UBF17 APL v.19-22
Ma grund 2 helena Eng grund 1 Irena

Sva grund delkurs 1 Annette Vård klass E äldre APL v.4-8 Ma grund 1 Mats Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
8.15-9.35
9.55- 11.20 Ma 4 Helena Handl gymnasiet. Kikki UBF17 APL v.19-22 Handl. Håkan Handl, Mats Helena Sva grund delkurs 1 Annette Handl gymnasiet. Irena Handl. Margareta Handl. Sarah Vård klass E äldre APL v.4-8 Sva grund delkurs 3b Eva Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14 Handl Per 9.55- 11.20
lunch

UBF17 APL v.19-22





Vård klass E äldre

Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
lunch
11.55-13.20
Eng grund 3 Irena UBF17 APL v.19-22
Na 1b Eng grund 2 Kikki Hi1a2 Per

Vård klass E LSS APL v.10-14 Sva grund delkurs 4 Janet
Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
11.55-13.20
13:25-14:50 Sociologi Håkan Sva grund delkurs 1 Annette UBF17 APL v.19-22
Sva 1 Margareta Hi 1b


Vård klass E äldre APL v.4-8
Sva grund delkurs 3b Eva Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
13:25-14:50
14:55-16:20 Ma 3b Mats Ma 2b Helena UBF17 APL v.19-22





Vård klass E äldre APL v.4-8

Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
14:55-16:20
17:00-20:00
Sva grund Janet/Eva












16:25-17-50

















ONSDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Sam 2 Per Vård klass E äldre APL v.4-8 UBF17 APL v.19-22
Ma 2 Helen

Sam grund Håkan Vård flex Ma 1a/b Mats Sva grund delkurs 1 Annette Sva grund delkurs 3c Janet Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass E LSS APL v.10-14
8.15-9.35
9.55- 11.20 Sam 1a2 Per Vård klass E äldre APL v.4-8 UBF17 APL v.19-22
Eng grund 3 Irena Eng grund 2 Kikki Ma 3b Mats
Vård flex Ma 2b Helena Sva grund delkurs 3a Eva Sva grund delkurs 3c Janet Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass E LSS APL v.10-14
9.55- 11.20
lunch
Vård klass E äldre APL v.4-8 UBF17 APL v.19-22




Vård flex



Vård klass E LSS APL v.10-14
lunch
11.55-13.20

UBF17 APL v.19-22
Eng grund 1 Irena Ma grund 2 Helena


Sam 1b Per

Ma grund 1 Mats Vård klass E LSS APL v.10-14
11.55-13.20
13:25-14:50 Eng 7 Irena Sva grund delkurs 4 Janet UBF17 APL v.19-22




Sva grund delkurs 3b Eva
Eng 5 Annette Eng 6 Kikki Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass E LSS APL v.10-14
13:25-14:50
14:55-16:20

UBF17 APL v.19-22





Na1b
Eng grund 4 Kikki
Vård klass E LSS APL v.10-14
14:55-16:20
16:25-17.00














16:25-17-50
17.00-18.25



Na 2










19.00-20.00



Na2



























TORSDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14 Pers rum Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Sve 2 Annika Ma2b Helena Vård klass E äldre APL v.4-8

Sva grund delkurs 1 Annette Gymnasiearbet Irena Sam grund Håkan
Uppdrag vård Sva grund delkurs 4 Janet
Vård klass F APL v.17-21 Ma 3b Mats
8.15-9.35
9.55- 11.20 Ma 4 Helena Eng grund 4 Kikki Vård klass E äldre APL v.4-8 Handl. Håkan
Handl, Mats Helena Handl. Annika Handl. Margareta Handl. Sarah Uppdrag vård Eng grund 1 Irena Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass F APL v.17-21 Handl. Annette Handl. Per 9.55- 11.20
lunch

Vård klass E äldre APL v.4-8





Uppdrag vård

Vård klass F APL v.17-21

lunch
11.55-13.20

Sve 3/Sva3 Annika
Sva 2 Margareta


Sva grund delkurs 2a Camilla Uppdrag vård Sva grund delkurs 1 Annette Sva grund delkurs 3a Eva Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
11.55-13.20
13:25-14:50 Ma 1a/b Mats


Ma 1b Helena
Sam 2 Per

Uppdrag vård Sva grund delkurs 1 Annette Sva grund delkurs 3a Eva Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
13:25-14:50
14:55-16:20 Sociologi Håkan Eng grund 2 Kikki Historia 1b Per
Eng grund resurs Irena Sve 1 Margareta


Uppdrag vård

Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
14:55-16:20
16:25-17-50














16:25-17-50

















FREDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Ma 1a/b Mats Ma 2 Helen UBF17 APL v.19-22 Psykologi 2 Irena Vård klass E äldre APL v.4-8 Filosofi 1 & 2 Håkan Hi 2 Per Psykologi 1 Sarah Sva grund delkurs 3 Janet Sva grund delkurs 3b Eva Sva grund delkurs 1 Annette Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
8.15-9.35
9.55- 11.20 Sve 2 Annika
UBF17 APL v.19-22
Vård klass E äldre APL v.4-8 Sva 2 Margareta Eng resurs grupp Kikki Sam grund Håkan
Sva grund delkurs 3b Eva Sva grund delkurs 1 Annette Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
9.55- 11.20
lunch

UBF17 APL v.19-22
Vård klass E äldre APL v.4-8






Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
lunch
11.55-13.20
Sam 1b Per UBF17 APL v.19-22
Vård klass E äldre APL v.4-8 Eng grund 3 Irena


Sve 3/Sva3 Annika Sva grund delkurs 4 Janet Eng grund 4 Kikki Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
11.55-13.20
13:25-14:50



Vård klass E äldre APL v.4-8 Sva 1 Margareta



Sva grund delkurs 4 Janet
Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
13:25-14:50
14.55-16:00



Vård klass E äldre APL v.4-8






Vård klass F APL v.17-21

14:55-16:00
















































































































































































































































































































































































































































































































































.















Ark 2: tom mall




Schema ht 17



vt 18







MÅNDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35



Mötestid för lärare





8.15-9.35
9.55- 11.20









9.55- 11.20
lunch














lunch
11.55-13.20














11.55-13.20
13:25-14:50














13:25-14:50
14:55-16:20














14:55-16:20

















TISDAG















Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14 Pers rum Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35














8.15-9.35
9.55- 11.20














9.55- 11.20
lunch














lunch
11.55-13.20














11.55-13.20
13:25-14:50














13:25-14:50
14:55-16:20














14:55-16:20
17:00-20:00














16:25-17-50

















ONSDAG















Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35














8.15-9.35
9.55- 11.20














9.55- 11.20
lunch














lunch
11.55-13.20














11.55-13.20
13:25-14:50














13:25-14:50
14:55-16:20














14:55-16:20
16:25-17-50














16:25-17-50
17.20-19.00















19.00-20.00















TORSDAG















Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14 Pers rum Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35














8.15-9.35
9.55- 11.20














9.55- 11.20
lunch














lunch
11.55-13.20














11.55-13.20
13:25-14:50














13:25-14:50
14:55-16:20














14:55-16:20
16:25-17-50














16:25-17-50

















FREDAG















Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35














8.15-9.35
9.55- 11.20














9.55- 11.20
lunch














lunch
11.55-13.20














11.55-13.20
13:25-14:50














13:25-14:50
14.55-16:00














14:55-16:00











































































































































































.















Ark 3: mall





Schema efter flytt obs ett pass för grund grupp1 saknas












MÅNDAG
















Rum 1 2 3 fd.vårdrum (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) Svas arb.rum (8) Irenas gamla (9) trapphus vån 5(10) Datasal NY gamla datasal 10 (11) 11 (12) 12 (13) metodrum fd.lilla data sal (14)
antal 12 st 25st 6 st runt 20 st 6 runt 24 24st grupprum 6st (10?) 20st 24st 26st 28 st 28st
12st
8.15-9.35
















9.55- 11.20


































11.55-13.20
















13:25-14:50
















14:55-16:20
















16:25-17-50


































TISDAG
















Rum 1 2 3 fd.vårdrum (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) Svas arb.rum (8) Irenas gamla (9) trapphus vån 5(10) Datasal NY gamla datasal 10 (11) 11 (12) 12 (13) metodrum fd.lilla data sal (14) Pers rum
antal 12 st 25st 6 st runt 20 st 6 runt 24 24st grupprum 6st (10?) 20st 24st 26st 28 st 28st
12st
8.15-9.35
















9.55- 11.20


































11.55-13.20
















13:25-14:50
















14:55-16:20
















16:30-18-30


































ONSDAG
















Rum 1 2 3 fd.vårdrum (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) Svas arb.rum (8) Irenas gamla (9) trapphus vån 5(10) Datasal NY gamla datasal 10 (11) 11 (12) 12 (13) metodrum fd.lilla data sal (14)
antal 12 st 25st 6 st runt 20 st 6 runt 24 24st grupprum 6st (10?) 20st 24st 26st 28 st 28st
12st
8.15-9.35
















9.55- 11.20


































11.55-13.20
















13:25-14:50
















14:55-16:20
















16:25-17-50
















17.15-19.00
















19.00-20.00


































TORSDAG
















Rum 1 2 3 fd.vårdrum (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) Svas arb.rum (8) Irenas gamla (9) trapphus vån 5(10) Datasal NY gamla datasal 10 (11) 11 (12) 12 (13) metodrum fd.lilla data sal (14) Pers rum
antal 12 st 25st 6 st runt 20 st 6 runt 24 24st grupprum 6st (10?) 20st 24st 26st 28 st 28st
12st
8.15-9.35
















9.55- 11.20


































11.55-13.20
















13:25-14:50
















14:55-16:20
















16:25-17-50


































FREDAG
















Rum 1 2 3 fd.vårdrum (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) Svas arb.rum (8) Irenas gamla (9) trapphus vån 5(10) Datasal NY gamla datasal 10 (11) 11 (12) 12 (13) metodrum fd.lilla data sal (14)
antal 12 st 25st 6 st runt 20 st 6 runt 24 24st grupprum 6st (10?) 20st 24st 26st 28 st 28st
12st
8.15-9.35
















9.55- 11.20


































11.55-13.20
















13:25-14:50
















14.55-16:20




















































Matematik- Ma Mats och Christian















Engelska grund- Eng grund Irena och Kicki,















Engelska gy- Eng gymn Camilla, ny lärare















Sva grund 1,2,3,4 janeth, eva, linda, NY















Sva 1,2,3 gy Annika W















Sve 1,2,3, gy margareta















Samhälle och Historia Pär















Naturkunskap - Na Sarah















Religion- Re sarah















Psykologi- Ps sarah















Sociologi- Soc Lars-Erik















Barn- och fritid BF jane















Vård uppdrag spec Anna















Vårdklass D spec Helen och Jessica















Vårdklass D äldre jessica















Vårdklass E Maja, Magdalena och Ingela















Vård flex Maja och Magdalena















Vård uppdrag äldre Ingela















Psykologi 2 Irena














c