Översikt

schema
tom mall
mall


Ark 1: schema

Schema 17 jan -23 mars
MÅNDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35
Mötestid för lärare
8.15-9.35
9.55- 11.20

9.55- 11.20
lunch


lunch
11.55-13.20 Hi 2 Per
UBF17 APL v.19-22
Sva grund delkurs 3c Janet Sve 1 Margareta
Eng ORK Annette Vård klass E äldre Eng grund 1 Irena Sva grund delkurs 3a Eva Eng grund 2 Kikki Sva grund resurs Camilla

11.55-13.20
13:25-14:50

UBF17 APL v.19-22
Sva grund delkurs 3c anet Eng 5 Annette

Vård klass E äldre Eng 7 Irena Sva grund delkurs 3a Eva Eng 6 Kikki Sva grund resurs Camilla

13:25-14:50
14:55-16:20
Ma grund 1 Mats UBF17 APL v.19-22

Ma grund 2 Helena

Vård klass E äldre

14:55-16:20

TISDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14 Pers rum Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Filosofi 1 & 2 Håkan Eng grund 4 Kikki UBF17 APL v.19-22
Ma grund 2 helena Eng grund 1 Irena

Sva grund delkurs 1 Annette Vård klass E äldre APL v.4-8 Ma grund 1 Mats Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
8.15-9.35
9.55- 11.20 Ma 4 Helena Handl gymnasiet. Kikki UBF17 APL v.19-22 Handl. Håkan Handl, Mats Helena Sva grund delkurs 1 Annette Handl gymnasiet. Irena Handl. Margareta Handl. Sarah Vård klass E äldre APL v.4-8 Sva grund delkurs 3b Eva Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14 Handl Per 9.55- 11.20
lunch

UBF17 APL v.19-22

Vård klass E äldre

Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
lunch
11.55-13.20
Eng grund 3 Irena UBF17 APL v.19-22
Na 1b Eng grund 2 Kikki Hi1a2 Per

Vård klass E LSS APL v.10-14 Sva grund delkurs 4 Janet
Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
11.55-13.20
13:25-14:50 Sociologi Håkan Sva grund delkurs 1 Annette UBF17 APL v.19-22
Sva 1 Margareta Hi 1b


Vård klass E äldre APL v.4-8
Sva grund delkurs 3b Eva Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
13:25-14:50
14:55-16:20 Ma 3b Mats Ma 2b Helena UBF17 APL v.19-22

Vård klass E äldre APL v.4-8

Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
14:55-16:20
17:00-20:00
Sva grund Janet/Eva
16:25-17-50

ONSDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Sam 2 Per Vård klass E äldre APL v.4-8 UBF17 APL v.19-22
Ma 2 Helen

Sam grund Håkan Vård flex Ma 1a/b Mats Sva grund delkurs 1 Annette Sva grund delkurs 3c Janet Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass E LSS APL v.10-14
8.15-9.35
9.55- 11.20 Sam 1a2 Per Vård klass E äldre APL v.4-8 UBF17 APL v.19-22
Eng grund 3 Irena Eng grund 2 Kikki Ma 3b Mats
Vård flex Ma 2b Helena Sva grund delkurs 3a Eva Sva grund delkurs 3c Janet Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass E LSS APL v.10-14
9.55- 11.20
lunch
Vård klass E äldre APL v.4-8 UBF17 APL v.19-22
Vård flexVård klass E LSS APL v.10-14
lunch
11.55-13.20

UBF17 APL v.19-22
Eng grund 1 Irena Ma grund 2 Helena


Sam 1b Per

Ma grund 1 Mats Vård klass E LSS APL v.10-14
11.55-13.20
13:25-14:50 Eng 7 Irena Sva grund delkurs 4 Janet UBF17 APL v.19-22
Sva grund delkurs 3b Eva
Eng 5 Annette Eng 6 Kikki Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass E LSS APL v.10-14
13:25-14:50
14:55-16:20

UBF17 APL v.19-22

Na1b
Eng grund 4 Kikki
Vård klass E LSS APL v.10-14
14:55-16:20
16:25-17.00


16:25-17-50
17.00-18.25Na 2


19.00-20.00Na2TORSDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14 Pers rum Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Sve 2 Annika Ma2b Helena Vård klass E äldre APL v.4-8

Sva grund delkurs 1 Annette Gymnasiearbet Irena Sam grund Håkan
Uppdrag vård Sva grund delkurs 4 Janet
Vård klass F APL v.17-21 Ma 3b Mats
8.15-9.35
9.55- 11.20 Ma 4 Helena Eng grund 4 Kikki Vård klass E äldre APL v.4-8 Handl. Håkan
Handl, Mats Helena Handl. Annika Handl. Margareta Handl. Sarah Uppdrag vård Eng grund 1 Irena Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass F APL v.17-21 Handl. Annette Handl. Per 9.55- 11.20
lunch

Vård klass E äldre APL v.4-8

Uppdrag vård

Vård klass F APL v.17-21

lunch
11.55-13.20

Sve 3/Sva3 Annika
Sva 2 Margareta


Sva grund delkurs 2a Camilla Uppdrag vård Sva grund delkurs 1 Annette Sva grund delkurs 3a Eva Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
11.55-13.20
13:25-14:50 Ma 1a/b Mats


Ma 1b Helena
Sam 2 Per

Uppdrag vård Sva grund delkurs 1 Annette Sva grund delkurs 3a Eva Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
13:25-14:50
14:55-16:20 Sociologi Håkan Eng grund 2 Kikki Historia 1b Per
Eng grund resurs Irena Sve 1 Margareta


Uppdrag vård

Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
14:55-16:20
16:25-17-50


16:25-17-50

FREDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Ma 1a/b Mats Ma 2 Helen UBF17 APL v.19-22 Psykologi 2 Irena Vård klass E äldre APL v.4-8 Filosofi 1 & 2 Håkan Hi 2 Per Psykologi 1 Sarah Sva grund delkurs 3 Janet Sva grund delkurs 3b Eva Sva grund delkurs 1 Annette Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
8.15-9.35
9.55- 11.20 Sve 2 Annika
UBF17 APL v.19-22
Vård klass E äldre APL v.4-8 Sva 2 Margareta Eng resurs grupp Kikki Sam grund Håkan
Sva grund delkurs 3b Eva Sva grund delkurs 1 Annette Sva grund delkurs 2a Camilla Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
9.55- 11.20
lunch

UBF17 APL v.19-22
Vård klass E äldre APL v.4-8


Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
lunch
11.55-13.20
Sam 1b Per UBF17 APL v.19-22
Vård klass E äldre APL v.4-8 Eng grund 3 Irena


Sve 3/Sva3 Annika Sva grund delkurs 4 Janet Eng grund 4 Kikki Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
11.55-13.20
13:25-14:50Vård klass E äldre APL v.4-8 Sva 1 MargaretaSva grund delkurs 4 Janet
Vård klass F APL v.17-21 Vård klass E LSS APL v.10-14
13:25-14:50
14.55-16:00Vård klass E äldre APL v.4-8


Vård klass F APL v.17-21

14:55-16:00
.Ark 2: tom mall
Schema ht 17vt 18MÅNDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35Mötestid för lärare

8.15-9.35
9.55- 11.20

9.55- 11.20
lunch


lunch
11.55-13.20


11.55-13.20
13:25-14:50


13:25-14:50
14:55-16:20


14:55-16:20

TISDAGRum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14 Pers rum Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35


8.15-9.35
9.55- 11.20


9.55- 11.20
lunch


lunch
11.55-13.20


11.55-13.20
13:25-14:50


13:25-14:50
14:55-16:20


14:55-16:20
17:00-20:00


16:25-17-50

ONSDAGRum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35


8.15-9.35
9.55- 11.20


9.55- 11.20
lunch


lunch
11.55-13.20


11.55-13.20
13:25-14:50


13:25-14:50
14:55-16:20


14:55-16:20
16:25-17-50


16:25-17-50
17.20-19.0019.00-20.00TORSDAGRum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14 Pers rum Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35


8.15-9.35
9.55- 11.20


9.55- 11.20
lunch


lunch
11.55-13.20


11.55-13.20
13:25-14:50


13:25-14:50
14:55-16:20


14:55-16:20
16:25-17-50


16:25-17-50

FREDAGRum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35


8.15-9.35
9.55- 11.20


9.55- 11.20
lunch


lunch
11.55-13.20


11.55-13.20
13:25-14:50


13:25-14:50
14.55-16:00


14:55-16:00.Ark 3: mall

Schema efter flytt obs ett pass för grund grupp1 saknas
MÅNDAG
Rum 1 2 3 fd.vårdrum (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) Svas arb.rum (8) Irenas gamla (9) trapphus vån 5(10) Datasal NY gamla datasal 10 (11) 11 (12) 12 (13) metodrum fd.lilla data sal (14)
antal 12 st 25st 6 st runt 20 st 6 runt 24 24st grupprum 6st (10?) 20st 24st 26st 28 st 28st
12st
8.15-9.35
9.55- 11.20


11.55-13.20
13:25-14:50
14:55-16:20
16:25-17-50


TISDAG
Rum 1 2 3 fd.vårdrum (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) Svas arb.rum (8) Irenas gamla (9) trapphus vån 5(10) Datasal NY gamla datasal 10 (11) 11 (12) 12 (13) metodrum fd.lilla data sal (14) Pers rum
antal 12 st 25st 6 st runt 20 st 6 runt 24 24st grupprum 6st (10?) 20st 24st 26st 28 st 28st
12st
8.15-9.35
9.55- 11.20


11.55-13.20
13:25-14:50
14:55-16:20
16:30-18-30


ONSDAG
Rum 1 2 3 fd.vårdrum (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) Svas arb.rum (8) Irenas gamla (9) trapphus vån 5(10) Datasal NY gamla datasal 10 (11) 11 (12) 12 (13) metodrum fd.lilla data sal (14)
antal 12 st 25st 6 st runt 20 st 6 runt 24 24st grupprum 6st (10?) 20st 24st 26st 28 st 28st
12st
8.15-9.35
9.55- 11.20


11.55-13.20
13:25-14:50
14:55-16:20
16:25-17-50
17.15-19.00
19.00-20.00


TORSDAG
Rum 1 2 3 fd.vårdrum (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) Svas arb.rum (8) Irenas gamla (9) trapphus vån 5(10) Datasal NY gamla datasal 10 (11) 11 (12) 12 (13) metodrum fd.lilla data sal (14) Pers rum
antal 12 st 25st 6 st runt 20 st 6 runt 24 24st grupprum 6st (10?) 20st 24st 26st 28 st 28st
12st
8.15-9.35
9.55- 11.20


11.55-13.20
13:25-14:50
14:55-16:20
16:25-17-50


FREDAG
Rum 1 2 3 fd.vårdrum (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) Svas arb.rum (8) Irenas gamla (9) trapphus vån 5(10) Datasal NY gamla datasal 10 (11) 11 (12) 12 (13) metodrum fd.lilla data sal (14)
antal 12 st 25st 6 st runt 20 st 6 runt 24 24st grupprum 6st (10?) 20st 24st 26st 28 st 28st
12st
8.15-9.35
9.55- 11.20


11.55-13.20
13:25-14:50
14.55-16:20
Matematik- Ma Mats och ChristianEngelska grund- Eng grund Irena och Kicki,Engelska gy- Eng gymn Camilla, ny lärareSva grund 1,2,3,4 janeth, eva, linda, NYSva 1,2,3 gy Annika WSve 1,2,3, gy margaretaSamhälle och Historia PärNaturkunskap - Na SarahReligion- Re sarahPsykologi- Ps sarahSociologi- Soc Lars-ErikBarn- och fritid BF janeVård uppdrag spec AnnaVårdklass D spec Helen och JessicaVårdklass D äldre jessicaVårdklass E Maja, Magdalena och IngelaVård flex Maja och MagdalenaVård uppdrag äldre IngelaPsykologi 2 Irena


c