Schema ht 17
MÅNDAG
Rum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35
Sva grund 2b Camilla UBF16 SVA t.o.m V.48
Vård klass E (APL V.38-42) Ma 2b Mats

Sva grund 1b Annette UBF17 APL v.47-50 Sva grund 1c Linda
Sva grund 2a Lena Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
8.15-9.35
9.55- 11.20 Ma 3b Helena Sva grund 2b Camilla UBF16 SVA t.o.m V.48
Vård klass E (APL V.38-42) Hi 1b

Sva grund 2a Lena UBF17 APL v.47-50 Sva grund 1c Linda Sva grund 1b Annette Sva grund 1a Eva Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
9.55- 11.20UBF16 SVA t.o.m V.48
Vård klass E (APL V.38-42)UBF17 APL v.47-50


Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)

11.55-13.20 Hi 2a Per Eng ORK UBF16 resurs Håkan start kl.13
Vård klass E (APL V.38-42) Eng grund 2 Kikki
Sva 3 Margareta
UBF17 APL v.47-50 Sva 1 Lena Eng grund 1 Irena Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
11.55-13.20
13:25-14:50 Eng 7 Irena Eng 5 UBF16 resurs Håkan
Vård klass E (APL V.38-42) Na 1b

Eng grund 4 Kikki UBF17 APL v.47-50 Sva grund Ork 1c Camilla Sva grund Ork 1a Eva Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
13:25-14:50
14:55-16:20 Sam 2 Per Ma grund 1 Mats UBF16 resurs Håkan
Vård klass E (APL V.38-42) Ma grund 2 Helena


UBF17 APL v.47-50

Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
14:55-16:20

TISDAGRum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14 Pers rum Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Filosofi Håkan Eng grund1 Irena UBF17 APL v.47-50
Psykologi 1 Sarah Ma grund 2 helena


Vård klass E (APL V.38-42) Ma grund 1 Mats Eng grund 2 Kikki Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
8.15-9.35
9.55- 11.20 Handl. Sarah Sva grund 1a Eva UBF17 APL v.47-50 Handl. Margareta Handl, Mats Helena Handl. Pia Handl. Irena Handl. Håkan Sva grund 3 Linda Vård klass E (APL V.38-42) Sva grund 2b Camilla Sva grund 1b Annette Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41) Handl Per 9.55- 11.20UBF17 APL v.47-50

Vård klass E (APL V.38-42)

Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)

11.55-13.20 Sociologi Håkan
UBF17 APL v.47-50
Eng 5 Pia


Sva grund Ork 1c Camilla Vård klass E (APL V.38-42) Eng grund 3A Irena Eng grund 3B Kikki Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
11.55-13.20
13:25-14:50 Sam 2 Per Sva grund 1b Annette UBF17 APL v.47-50
Sva grund 3 Linda Sva grund 2a Lena
Sve 1 Margareta
Vård klass E (APL V.38-42) Sva grund 1a Eva Sva grund 1c Janet Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
13:25-14:50
14:55-16:20

UBF17 APL v.47-50
Sva grund 3 Linda Sva grund 2a Lena

Sva grund Janet Vård klass E (APL V.38-42) Sva grund 1a Ork Eva Eng 6 Pia Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
14:55-16:20
16:30-18-30
Sva grund Janet
16:25-17-50

ONSDAGRum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Sam 1a2 Per Vård flex E kl. 8.30 (APL 48-51) Ma 1b Helen
Sva grund 4 Annette Sva grund 2a Lena Ma 1a Mats
UBF17 APL v.47-50 Sva grund 1b Janet Sva grund 3 Linda Sva grund 2b Camila
Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
8.15-9.35
9.55- 11.20 Hi 2a Per Vård flex E kl. 8.30 (APL 48-51) Ma 2b
Eng grund 1 Irena Sva grund 2a Lena


Ma 3b Helena Eng grund 2 Kikki Sam grund Håkan UBF17 APL v.47-50 Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
9.55- 11.20


Vård flex E kl. 8.30 (APL 48-51) slut 11.55

UBF17 APL v.47-50 Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)

11.55-13.20
Eng 5 Sam 1b Per
Eng grund 3A Irena Ma grund 2 Helena
Sva 2 Margareta Sva grund 1a Eva Ma grund 1 Mats Eng grund 3B Kikki Sva 1 Lena UBF17 APL v.47-50 Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
11.55-13.20
13:25-14:50
Eng 5 Na1b
Sva grund 4 Annette Sva grund Ork 1a Camilla


Sva grund 1b Linda Eng grund 4 Kikki Sva grund 1c Janet UBF17 APL v.47-50 Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
13:25-14:50
14:55-16:20
Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
14:55-16:20
16:25-17-50


16:25-17-50
17.15-19.00
Sva grund kväll Eva

Na 2


19.00-20.00Na2


TORSDAGRum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14 Pers rum Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35 Sve 2 Annika Ma2b Mats Vård klass E (APL V.38-42)
Sva grund 2b Camilla Sva grund 3 Linda Eng 7 Irena Sam grund Håkan
Ma 3b Helena Eng grund 3B Kikki Sva grund Ork 1b Annette Vård klass F (APL v.43-47) UBF16 t.o.m V.48
8.15-9.35
9.55- 11.20 Handl. Sarah Eng grund 1 Irena Vård klass E (APL V.38-42) Handl. Håkan Handl. Margareta Handl, Mats Helena Handl. Annika Handl. Pia Handl. SVA1 Lena Sva grund 2b Camilla Eng grund 2 Kikki Sva grund Ork 1b Annette Vård klass F (APL v.43-47) UBF16 t.o.m V.48 Handl. Per 9.55- 11.20Vård klass E (APL V.38-42)
Vård klass F (APL v.43-47) UBF16 t.o.m V.48

11.55-13.20
Sva grund 2b Camilla Vård klass E (APL V.38-42)

Sva grund 2a Lena Sve 3 Annika Eng ORK Pia
Sva grund 1b Linda Sva grund 4 Annette Sva grund 1a Eva Vård klass F (APL v.43-47) UBF16 t.o.m V.48
11.55-13.20
13:25-14:50 Ma 1a Mats Historia 1b Per Vård klass E (APL V.38-42)
Ma 1b Helena Sva grund 2a Lena Sva 3 Margareta
Sva grund Camilla Sva grund 1c Linda Eng 6 Pia Sva grund 1a Eva Vård klass F (APL v.43-47) UBF16 t.o.m V.48
13:25-14:50
14:55-16:20 Sociologi Håkan
Vård klass E (APL V.38-42)

Sve 1 MargaretaEng grund resurs Irena Eng grund 4 Kikki Vård klass F (APL v.43-47) UBF16 t.o.m V.48
14:55-16:20
16:25-17-50


16:25-17-50

FREDAGRum 1 2 4 5 6 7 8 9 Datasalen 10 11 12 13 14
Rum
antal platser 12 st 25st 20 st 6 st runt 24 24st 8st 12st 24st 20st 26st 28 st 28st 12st
antal platser
8.15-9.35
Sva grund 2b Camilla UBF16 t.o.m V.48
Ma 1a Mats Sva grund 1b Linda Psykologi 2 Irena UBF17 resurs Håkan Sva grund 4 Annette Ma 1b Helena Sva grund 1a Eva Sva grund 1c Janet Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
8.15-9.35
9.55- 11.20 Sve 2 Annika Eng Resurs Kikki UBF16 t.o.m V.48
Sva grund 4 Annette Sva grund 1b Linda Re 1 Sarah UBF17 resurs Håkan Sva grund 2b Camilla Sva grund 2a Lena Sva grund 1a Eva Sva grund 1c Janet Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)
9.55- 11.20UBF16 t.o.m V.48
Vård klass F (APL v.43-47) Akutsjukvård v.35-43 (APL 37-41)

11.55-13.20
Sam 1b Per UBF16 t.o.m V.48


Sve 3 Annika Sva 2 Margareta

Eng grund 3A Irena Eng grund 4 Kikki


11.55-13.20
13:25-14:50

UBF16 t.o.m V.48
Sva grund 1b Annette
Hi1a2 PerSva grund 1a Eva


13:25-14:50
14.55-16:20

UBF16 t.o.m V.4814:55-16:20

Matematik- Ma Mats och Helena


Engelska grund- Eng grund Irena och Kicki


Eng gymnnasie Pia och Irena


Sva grund 1,2,3,4 Janeth, Eva, Linda, Camilla, Lena, Annette,


Sva 1,2,3 gy Lena och Margareta


Sve 1,2,3, gy Margareta och Annika


Samhälle och Historia Per


Naturkunskap - Na Sarah


Religion- Re Sarah


Psykologi- Ps Sarah


Sociologi- Soc Håkan


Barn- och fritid BF Jane


Vård uppdrag spec Anna


Vårdklass D spec Helen och Jessica


Vårdklass D äldre jessica


Vårdklass E Magdalena och Ingela


Vård flex Magdalena


Akursjukvård Jessica


Psykologi 2 Irena
c
Filosofi Håkan.