Utställning av Havsplan för Blekinges kustkommuner

Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag för hur havet ska användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet och öka förutsägbarheten för den som bedriver någon form av verksamhet till havs. Planen ställs ut fram till 2019-09-08.

Kommun och stat har ett överlappande planeringsansvar i stora delar av territorialhavet. De nationella havsplanerna som tas fram kommer att få stor inverkan på kommunernas planläggning av havet. Det är därför viktigt att Blekinges kustkommuner nu tar ställning i de frågor som vi ser är viktiga för just vårt havsområde. Med en egen och aktiv havsplanering strävar vi mot ett gynnsamt samspel med den statliga havsplaneringen.

HavsplanenPDF är ett förslag till ändring av respektive kommuns översiktsplan och består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande teckenförklaring. Den kompletta havsplanen finns tillgänglig på respektive kommuns hemsida samt på de utställningsplatser som anordnas under samrådstiden.

Här hittar du  Havsplanens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Geografiskt har havsplanen avgränsats till ett område som sträcker sig 300 meter från land och öar ut till och med territorialhavet. Planen rör endast havet – inte rena skärgårds- och kustfrågor. Innehållsmässigt redovisar förutsättningar och ställningstaganden för följande intressen: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring av material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur.

Havsplanens avgränsning från kusten.

Planeringsansvar i havet. Bild: Havs och vattenmyndigheten.

Har du synpunkter på planförslaget?

Utställningen genomfördes under perioden 2019-05-27 till 2019-09-08.  Vi tar emot dina synpunkter skriftligen, senast 2019-09-08. Det går bra att mejla eller skicka in dina synpunkter som ett brev på posten. Se adresser nedan.

Vill du veta mer?

Sölvesborg: www.solvesborg.se

Karlshamn: www.karlshamn.se

Ronneby: www.ronneby.se

Karlskrona: www.karlskrona.se

Skicka dina synpunkter till:

Sölvesborgs kommun
Stadsarkitektavdelningen
294 80 Sölvesborg
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
374 81 Karlshamn
byggnadsnamnden@karlshamn.se

Ronneby kommun
372 80 Ronneby
stadshuset@ronneby.se

Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Har du frågor? Kontakta kommunens handläggare:

Dan Janérus
Sölvesborgs kommun
dan.janerus@solvesborg.se
Tel. 0456-81 63 61

Jeanette Conradsson
Karlshamns kommun
jeanette.conradsson@karlshamn.se
Tel. 0454-816 57

Kristina Eklund
Ronneby kommun
kristina.eklund@ronneby.se
Tel. 0457-61 82 24

Christina Johansson
Karlskrona kommun
christina.johansson2@karlskrona.se
Tel. 0455-30 35 96

Hanna Olsson
Karlskrona kommun
hanna.olsson3@karlskrona.se
Tel. 0455- 30 31 18

Kommunvapen för Blekinges kustkommuner.