Svenstorp 2:109 - Tallet

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat ett planbesked för Tallet gällande ombyggnad och nybyggnad av bostäder.

Ett första steg har tagits för att påbörja arbetet med en ny detaljplan med det gamla äldreboendet Tallet. Det så kallade planbeskedet innebär att Miljö- och byggnadsnämnden kan tänka sig att pröva en ombyggnad av Tallet till bostäder i en ny detaljplan för området.

Hantera prenumeration