Ronneby 22:1 - Viggen Östra

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för närvarande med att ändra den gällande detaljplanen för östra Viggenområdet. Avsikten är att möjliggöra en förtätning av handelsområdet.

Den östra delen av handelsområdet Viggen har idag en detaljplan för handel och verksamheter. Sedan planen gjordes har ett behov av förtätning uppstått i omrpådet. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar därför med att ta fram en ny detaljplan för denna del av handelsområdet. Planarbetet är ännu så länge under uppstart.

Hantera prenumeration