Ronneby 22:1 - Viggen Norra etapp 2

Kommunfullmäktige har beslutat att ge Miljö- och byggnadsnämndne i uppdrag att arbeta vidare med nästa etapp av handelsområdet Viggen.

I kommunens översiktsplan Ronneby 2035 finns en ytterligare utbyggnadsetapp av handelsområdet Viggen utpekad. Delområdet i översiktsplanen förkortas Ka07 på grund av sitt nära läge till Kallinge. Den nya detaljplanen avser en utvidgning med ny kvartersmark för handel.

Hantera prenumeration