Rönnbäret 2 - "Påtorps gamla skola"

Planarbetet befinner sig i en uppstartsfas med förberedande studier av möjlig bebyggelse på platsen. Förberedande undersökningar markföroreningar har genomförts och ytterligare arbete behövs före det att ett samrådsförslag utformas för platsen.

Planarbetet befinner sig i en uppstartsfas med förberedande studier av möjlig bebyggelse på platsen. Förberedande markundersökningar har tidigare utförts och ytterligare arbete kvarstår före det att ett samrådsförslag utformas för platsen.

Hantera prenumeration