Leoparden 6 med flera fastigheter (Kockumvillan)

Miljö- och byggnadsnämnden gav 2015-03-19 miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Leoparden 6 (Kockumvillan) med flera fastigheter i Ronneby. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna att utveckla ett trygghetsboende. Viktiga frågor att utreda är vilken exploateringsgrad som är lämplig, var på fastigheten byggnationen ska tillåtas samt om Kockumvillan har ett bevarandevärde och om man i så fall bör säkerställa det i planen eller ej.

Planprogrammet ställdes ut under tiden 30 oktober 2015 till och med 27 november 2015. Inkomna synpunkter bearbetas inför samråd. Det är i dagsläget inte bestämt när samråd ska ske.

Du kan ta del av planprogrammet genom att ladda ner handlingarna i högerkolumnen under rubriken Programhandlingar. Du behöver Adobe readerlänk till annan webbplats för att kunna ta del av pdf-filerna.

Miljö- och byggnadsnämnden.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration