Leoparden 6 med flera fastigheter (Kockumvillan)

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2015-03-19 i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Leoparden 6 (Kockumvillan) i Ronneby stad. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna att utveckla ett trygghetsboende. Viktiga frågor att utreda är vilken exploateringsgrad som är lämplig, var på fastigheten byggnationen kan tillåtas och på vilket sätt som Kockumvillan har ett kulturhistoriskt värde.

Detaljplanearbetet påbörjades med att ta fram ett planprogram för att utreda frågor som trafik, stadsbild och vilken användning som är lämplig på platsen. Planprogrammet ställdes ut från den 30 oktober 2015 till och med 27 november 2015. Det är i dagsläget inte bestämt när ett samråd ska ske.

Du kan ta del av planprogrammet för KockumvillanPDFpå vår erbbplats men du behöver Adobe readerlänk till annan webbplats för att kunna öppna pdf-filen.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration