Kalleberga 1:3 - Ellebäcken

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Kalleberga 1:3 med flera fastigheter vid Ellebäcken i Kallinge. Syftet med planarbetet är att planlägga mark för bostadsändamål som idag inte omfattas av detaljplan.

Arbetet med den nya detaljplanen är under uppstart och förberedande arbete pågår för att utforma ett förslag till detaljplan för fastigheten. När ett förslag är färdigt kommer Miljö- och byggnadsnämnden att låta samråda förslaget med allmänheten.

Arkeologisk undersökning

För närvarande arbetar Blekinge museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med en utgrävning av en känd fornlämning i området. Lämningen har tidigare undersökts 2016 och nu utförs en fördjupad undersökning. Den arkeologiska undersökningen kommer att vara ett underlag när förlsaget till den nya detaljplanen arbetas fram. Du kan ta del av den arkeologiska rapporten från 2016PDF via länken eller under rubriken Relaterad information.

Hantera prenumeration