Droppemåla 1:87

Kommunfullmäktige har givit Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med en detaljplan för en del av Droppemåla 1:87 enligt gällande planprogram för södra RonnebyPDF. Planprogrammet har pekat ut fastigheten för utveckling av bostäder och förskola. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga nya bostäder och förskola anpassade till landskapet.

Planarbetet startade 2019-10-14. Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar just nu med att utreda platsens förutsättningar innan ett samrådsförslag till en ny detaljplan tas fram.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantera prenumeration