Droppemåla 1:292

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med en mindre ändring av den gällande detaljplanen på Droppemåla 1:292. Syftet med arbetet är att plocka bort ett markområde för underjordiska ledningar.

I Droppemåla finns en gällande detaljplan som pekat ut att en viss del av marken är reserverad för underjordiska ledningar. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar nu med att ändra den gällande planen och plocka bort ledningsområdet då ledningen inte längre finns kvar.

Hantera prenumeration