Bustorp 1:26 med flera fastigheter

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen möjliggöra byggande av flerbostadshus i ett attraktivt läge nära kusten. Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Samrådet är avslutat

Förslaget ställdes ut under tiden från 2019-06-07 till och med 2019-08-09. Handlingarna fanns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Samrådet är nu avslutat och arbetet med att bearbeta och besvara inkomna synpunkter pågår. Nästa skede i planprocessen är granskning som beräknas genomföras under oktober månad.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hantera prenumeration