Droppemåla 1:87 (Norra delen) (2018)

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Droppemåla 1:87 med flera (norra delen) i Ronneby kommun. Syfte med planen är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta förslag till detaljplan för att uppdatera omoderna planbestämmelser och ge möjlighet att bygga nya bostadshus i den nordöstra delen av planområdet. Planen hanteras med standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Miljö- och byggnadsnämnden har 2018-05-23 § 125, antagit detaljplan för Droppemåla 1:87 med flera, Ronneby kommun, Blekinge län.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-06-23.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under rubriken Relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe readerlänk till annan webbplats för att ladda ner programmet.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.