Detaljplaner

En detaljplan görs för att styra vad mark- och vattenområden får användas till, som till exempel bostäder, verksamheter, vägar eller naturområden. Detaljplanen ger även vad man kan kalla spelregler för hur man får bygga på en tomt. Detta kan bland annat innebära regler för hur högt man får bygga, hur stort ett hus får vara eller hur nära en granne byggnader får placeras. Mängden regleringar i en detaljplan avgörs av syftet med planen.

Många områden i Sverige är detaljplanelagda och främst gäller detta våra olika tätorter. Gränserna mellan olika detaljplaner är skarpa och därför är det viktigt för en fastighetsägare att veta vad just din aktuella detaljplan innebär. Svenska kommuner har monopol på att göra detaljplaner i sin egen kommun även om det praktiska arbetet ibland lämnas till en konsult. En detaljplan gäller för all tid och evighet om den inte ändras, ersätts av en ny plan eller upphävs. Detta innebär att många områden kan ha äldre planer från till exempel 1950-talet, 1970-talet eller kanske nyare planer.

Se detaljplaner på digital karta
Här kan du ta del av Ronneby kommuns gällande detaljplaner på en digital kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Via länken ovan kan du se vilken plan och vilka bestämmelser som gäller i just det område där du bor eller har verksamhet.

Frågor?
Du är alltid välkommen att höra av dig till vår servicetelefon på Miljö- och byggnadsförvaltningen om du har några frågor

Bygglovshandläggarnas servicetelefon 0457-61 82 03 varje dag, 09.30 - 12.00.