Vilande detaljplaner

På följande sidor informerar vi om våra vilande detaljplaner. Arbetet med en vilande detaljplan kan återupptas när den som tagit initiativ till planen begär det.

Ett planprojekt kan läggas vilande om projektet av någon anledning inte längre är aktuellt eller behöver invänta någon annan åtgärd före att planen arbetas vidare.

För närvarande har vi inte några vilande planprojekt.