Västra Hallen 1:3 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till upphävande för del av gällande byggnadsplan för Västra Hallen 1:3 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet är att upphäva delar av gällande byggnadsplan där denna står i konflikt med ändamålet för Trafikverkets vägplan rörande nybyggnation av förbifart för Riksväg 27 väster om Hallabro.

Upphävandet hanteras med ett förenklat förfarande enligt Plan- och bygglagen och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035 Länk till annan webbplats..

Förslaget ställs ut under tiden 2021-11-25 till och med 2021-12-16. Handlingarna finns tillgängliga i pappersformat på Stadshuset Ronneby, Ronneby stadsbibliotek samt Hallabro bibliotek.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers på 0457-61 82 05 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 (tillgänglig från och med den 29/11) om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: KS 2021/418.

Senast den 16 december 2021 ska synpunkterna ha kommit in till Kommunstyrelsen.

Då ett förenklat förfarande används är samrådet det enda tillfället att lämna synpunkter. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration