Svenstorp 14:5 m.fl.

Planarbetet befinner sig i en uppstartsfas med förberedande studier av möjlig bebyggelse på platsen. Förberedande markundersökningar och ytterligare arbete behövs före det att ett samrådsförslag utformas för platsen.

Planarbetet befinner sig i en uppstartsfas med förberedande studier av möjlig bebyggelse på platsen. Ytterligare arbete kvarstår före det att ett samrådsförslag utformas för platsen.

Hantera prenumeration