Rönninge och Ronneby brunn

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser för Ronneby Brunnshotell och Rönninge i Ronneby kommun. Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för kulturmiljövård.

Områdesbestämmelserna hanteras med ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. Förslaget ställs ut under tiden 2021-06-11 till och med 2021-07-02. Handlingarna finns tillgängliga i pappersformat på Ronneby stadsbibliotek.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att äga rum tisdagen den 22 juni klockan 17.00.

Klicka här för att delta i mötet Länk till annan webbplats..

Samrådet genomförs med hjälp av Teams. Man behöver inte ladda ner Teams, utan kan välja att öppna mötet i webbläsaren. Man kan skriva frågor i chatten, så man behöver inte heller ha en fungerande mikrofon.

Välkomna!

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers på 0457-61 82 05,
bebyggelseantikvarie Anna-Karin Skiöld på 0457–61 81 91 eller t.f. stadsarkitekt
Peter Robertsson på 0457-61 82 16, om Du vill ha mer information. Du kan även
skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: MBN 2020/204.

Senast den 2 juli 2021 ska synpunkterna ha kommit in till Kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration