Risatorp 3:63 (Persborgsgölen)

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i november 2020 att ta fram en detaljplan för en ny förskola norr om Risatorp. Arbetet med planen är en följd av det planprogram som togs fram för området mellan Ronneby stad och Droppemåla. Arbetet med den nya detaljplanen för en ny förskola har startats upp och just nu pågår framtagande av samrådshandling.

Flera platser har utretts i norra Risatorp men på grund av markförhållanden, fornlämningar, anslutningar till befintligt vägnät etc. har en bra placering varit svår att finna.

Behovet av en förskola med gång- och cykelavstånd från Hjorthöjden och Älgbacken är stort. Tänkt placering av förskola kommer kunna tillgodose en viss del av behovet från området samt finns det för aktuell plats möjlighet att skapa en säker väg för barnen till och från förskolan.

Hantera prenumeration