Risatorp 1:10

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i oktober 2019 att påbörja ett detaljplanearbete för en ny förskola söder om Risatorp. Arbetet med planen är en följd av det planprogram som togs fram för området mellan Ronneby stad och Droppemåla.

Arbetet med den nya detaljplanen för en ny förskola har startats upp och för närvarande pågår ett inventeringsarbete. Syftet med inventeringen är att först ta reda på platsens olika förutsättningar innan en mer exakt plats för förskolan bestäms. När Miljö- och byggnadsnämnden har ritat upp ett förslag till ny detaljplan ska förslaget skickas ut till berörda som får tycka till om förslaget.

Hantera prenumeration