Listerby 16:8 m.fl. - Idrottshall

Kommunstyrelsen har genom enheten för strategisk samhällsutveckling upprättat ett förslag till detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl. (idrottshall) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en idrottshall med kompletterande funktioner.

Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande och är förenlig med Översiktsplan för Ronneby 2035 Öppnas i nytt fönster.. Den bedöms inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd

Förslaget ställs ut på samråd under tiden 2023-01-09 till och med 2023-01-24. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshuset, Ronneby
  • Listerby bibliotek
  • Ronneby stadsbibliotek

Planhandlingar och utredningar kan laddas ner som PDF-filer under relaterad information längst ner på denna artikelsida. Programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande behövs för att kunna öppna dem.

Onsdagen den 18 januari kl 16-18 kommer tjänstepersoner från Ronneby kommun finnas på plats i Listerby bibliotek för att svara på era frågor.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karla Hentzel 0457-61 81 54 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: KS 2022/19.

Senast den 24 januari 2023 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt under samrådsskedet eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Öppnas i nytt fönster. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration