Listerby 1:4 m.fl.

Enheten för strategisk samhällsutveckling har fått i uppdrag att starta en planprocess för att upphäva del av en äldre byggnadsplan i Listerby. Syftet med upphävandet är att möjliggöra för Trafikverkets nya vägplan för europaväg 22. Planen hanteras med ett förenklat förfarande för upphävande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

En större del av byggnadsplan 181 söder om Listerbyrondellen kommer att upphävas där den inte överensstämmer med Trafiverkets kommande vägplan.

Planprocessen kommer att genomföras med ett förenklat förfarande då det är en äldre plan. Detta betyder att det endast kommer genomföras ett samråd. Samrådstiden utgör därför den enda möjligheten att lämna in synpunkter på förslaget.

Förslaget ställs ut för samråd under tiden 2023-09-25 till och med 2023-10-15. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Entréhallen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Planarkitekt Victoria Eklund är på plats på Stadshuset osdagen den 27 september och tisdagen den 10 oktober mellan 13 och 17 för frågor. Anmäl dig i medborgarservicei stadshusets entréhall så kommer hon och möter er. Alernativt kan ni ställa frågor via telefon 0457 - 61 88 37 och skicka synpunkter via mejl till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Victoria Eklund, 0457-61 88 37 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2023/113.

Senast den 15 oktober 2023 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Processen att upphäva en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett förenklat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Trafikverkets process

Kommunens arbete med att upphäva del av byggnadsplanen skiljer sig från Trafikverkets arbete med att ta fram en ny vägplan och deras utbyggnad av E22.

För att se hur området kommer se ut i framtiden och Trafikverkets process kring vägplanen se Trafikverkets hemsida, länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration