Leoparden 6 med flera fastigheter (Kockumvillan)

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Leoparden 6 med flera fastigheter i Ronneby kommun. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra förtätning av området genom uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten Leoparden 6.

Planområdet omfattar också befintlig bostadsbebyggelsen på Leoparden 7 och Lejonet 3 samt delar av omgivande gaturum för att säkerställa befintliga kulturvärden och möjliggöra en god väganslutning till ny bebyggelse. Planen hanteras med ett utökat planförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Flera samråd har genomförts

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2020-05-08 till och med 2020-05-31. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna. Förslaget ställdess därefter ut på nytt från 2020-10-16 till och med 2020-11-06.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Jens Löfqvist, 0457-61 82 01, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration