Kalleberga 1:3

Planförslaget medger en utveckling av Junibackens förskola och en varierad bostadsutveckling i området. Detaljplanen har tidigare varit utställd på samråd och det skickas nu ut på nästa steg i planläggningsprocessen som kallas för granskning.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kalleberga 1:3 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att förtäta den östra delen av Kallinge tätort och möjliggöra för nya boendeformer i området. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för en utveckling av Junibackens förskola. Detaljplanen syftar även till att skapa en ändamålsenlig byggrätt för befintlig och nytillkommande bebyggelse kopplat till förtätningen i området och områdets kulturhistoriska värden. Planen hanteras med ett standardförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2021-11-20 till och med 2021-12-12. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna.

Synpunkter och förslag

Det omarbetade planförslaget ställdes ut för att granskas från 2022-06-20 till och med 2022-07-10. Handlingarna fanns då tillgängliga på följande platser

  • Entréhallen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Har Du synpunkter på planförslaget ska de framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby.

eller med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk meddelandet med diarienummer: 2021/483.

Meddelande om granskningsutlåtande

Efter det att granskningsskedet har slutförts har Ronneby kommun satt samman ett så kallat granskningsutlåtande Pdf, 612.1 kB, öppnas i nytt fönster.. I dokumentet redovisas de synpunkter som kommit in till Kommunstyrelsen under granskningstiden. Dokumentet som publiceras på kommunens webbplats har anonymiserats med anledning av GDPR.

Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration