Kalleberga 1:3

Planförslaget medger en utveckling av Junibackens förskola och en varierad bostadsutveckling i området. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Planinformation

Planarbetet påbörjades av Miljö- och byggnadsnämnden enligt beslut den 2018-09-26 § 220. Planarbetet har därefter omfördelats till Kommunstyrelsen som fattade beslut om godkännande för samråd den 2021-11-02 § 386. Detaljplanen är förenlig för Översiktsplan för Ronneby 2035 Länk till annan webbplats. och går enligt ett standardförfarande.

Synpunkter och förslag

Förslaget ställs ut under tiden 2021-11-20 till och med 2021-12-12. Handlingarna finns tillgängliga digitalt längre ner på denna sida och på följande plats:

  • Ronneby stadsbibliotek

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt senast 12 december 2021 till kommunstyrelsen@ronneby.se alternativt:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Märk dina synpunkter med diarienummer: KS 2021/483.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration