Kalleberga 1:3 - Ellebäcken

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Kalleberga 1:3 med flera fastigheter i den norra delen av Ellebäcken i Kallinge. Syftet med planarbetet är att planlägga mark för bostadsändamål som idag inte omfattas av detaljplan.

Arbetet med den nya detaljplanen är under uppstart och förberedande arbete pågår för att utforma ett förslag till detaljplan för fastigheten. När ett förslag är färdigt kommer Miljö- och byggnadsnämnden att låta samråda förslaget med allmänheten.

Arkeologisk undersökning

Under 2018 till 2019 har Blekinge museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetat med en utgrävning av en känd fornlämning i området. Lämningen har tidigare undersökts 2016 och nu har en fördjupad undersökning färdigställts. Den arkeologiska undersökningen kommer att vara ett underlag när förlsaget till den nya detaljplanen arbetas fram. Du kan ta del av den arkeologiska rapporten från 2019PDF och den arkeologiska rapporten från 2016PDF via länken eller under rubriken Relaterad information.

Hantera prenumeration