Jordö 2:3 och 2:37 - Upphävande för del av byggnadsplan

Kommunstyrelsen har genom Enheten för strategisk samhällsutveckling upprättat ett förslag till upphävande för del av byggnadsplan för Jordökalv inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37 i Ronneby kommun.

Syftet med upphävandet för del av byggnadsplanen på Jordö är att upphäva områden för park eller natur, friluftsbad och öppna vattenytor inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. Upphävandet för del av byggnadsplanen syftar inte till att ändra avgränsning eller innebörd för byggnadsplanens övriga delar.

Upphävandet för del av byggnadsplanen hanteras med ett begränsat planförfarande. Förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förlängd samrådstid

Samrådstiden som startade 2022-03-22 förlängtdes till och med 2022-04-24 och samrådskretsen utökades jämfört med tidigare. Handlingarna fanns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Arbete efter samrådet

Samrådstiden är nu slut och ett arbete har påbörjats med att sammanställa de synpunkter som kommit in under samrådstiden.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Enheten för strategisk samhällsutveckling
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: KS 2021/323.

Senast den 24 april 2022 ska synpunkterna ha kommit in till Kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under samrådsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Observera att handläggningen av upphävandet endast medger ett samrådstillfälle till skillnad från ett standardförfarande.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration