Hjortsberga 4:73 - Södra Johannishus

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i november 2019 att påbörja ett detaljplanearbete för området ”Södra Johannishus”. Uppdraget syftar till planläggning för vård- och omsorgsboende, förskola och bostäder. Planområdet motsvarar området JO-01 i kommunens översiktsplan Ronneby 2035.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i november 2019 att påbörja ett detaljplanearbete för området ”Södra Johannishus”. Uppdraget syftar till planläggning för vård- och omsorgsboende, förskola och bostäder. Planområdet motsvarar området JO-01 i kommunens översiktsplan Ronneby 2035länk till annan webbplats.

Arbetet med detaljplanen är under uppstart och förberedelser pågår med att utforma ett första förslag. Under vintern 2020 planeras ett förslag kunna skickas ut på samråd. Avsikten är att under våren bearbeta förslaget och sedan skickas ut det på granskning. Enligt tidplanen kan detaljplanen antas av Miljö- och byggnadsnämnden under hösten 2021.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Du kan läsa mer om planprocessenlänk till annan webbplats och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplatserlänk till annan webbplats.

Hantera prenumeration