Hjortsberga 4:73 - Södra Johannishus

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i november 2019 att påbörja ett detaljplanearbete för området ”Södra Johannishus”. Uppdraget syftar till planläggning för vård- och omsorgsboende, förskola och bostäder. Planområdet motsvarar området JO-01 i kommunens översiktsplan Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2021-02-05 till och med 2021-02-26. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Digitalt samrådsmöte planeras den 16 februari 2021, kl 17:00.

Här kan ni nå det digitala mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samrådet genomförs med hjälp av Lync (Skype). Man behöver inte ladda ner Lync, utan kan välja att öppna mötet i webbläsaren. Man kan skriva frågor i chatten, så man behöver inte heller ha en fungerande mikrofon. Välkomna!

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karla Hentzel, 0457-61 81 54 eller t.f. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2019/272.

Senast den 26 februari 2021 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och byggnadskontoret.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplatser Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration