Gärestad 1:13 - Ändring av gällande detaljplan

Kommunstyrelsen gav i januari 2023 ett uppdrag om att ändra den gällande detaljplanen för Gärestad 1:13 med flera fastigheter. Syftet med ändringen är att lägga till två anslutningsvägar.

Enheten för strategisk samhällsutveckling jobbar med att ta fram ett förslag till ändring av gällande detaljplan för Gärestad 1:13 med flera fastigheter. Arbetet befinner sig i en uppstartsfas med förberedande undersökningar. Har du några frågor eller funderingar kan du gärna höra av dig till kommunstyrelsen@ronneby.se. Glöm då inte att ange ”Ändring av detalhplan för Gärestad 1:13 m.fl., och diarienummer KS 2022/603” så vet vi vilken plan dina funderingar gäller.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Hantera prenumeration