Gärestad 1:13 - Ändring av detaljplan för verksamhetsområde

2020-06-17 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Gärestad 1:13 med flera fastigheter.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att öka exploateringsgraden.

Hantera prenumeration