Bökevik 1:22 - Flintholmen

Ett förslag till ändring av detaljplan för Bökevik 1:22, ön Flintholmen i Bökevik, är på granskning. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Beslut om positivt planbesked beslutades om i februari 2021 i Miljö- och byggnadsnämnden. Planuppdraget har övertagits av Kommunstyrelsen som i december 2021 fattade beslut om godkännande för granskning.

Detaljplanen är förenlig för Översiktsplan för Ronneby 2035 och går enligt ett standardförfarande. Planförslaget medger en utökad byggrätt för fritidshusbebyggelse på den privatägda ön Flintholmen i Bökevik.

Synpunkter och förslag

Förslaget ställs ut under tiden 2021-12-17 till och med 2022-01-14. Handlingarna finns tillgängliga digitalt längre ner på denna sida och på följande platser:

  • Entrén, Ronneby stadshus
  • Ronneby stadsbibliotek

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt senast 14 januari 2022 till kommunstyrelsen@ronneby.se alternativt:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Märk dina synpunkter med diarienummer: KS 2021/455.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta förslaget.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Prenumerera på ändringar

Det är möjligt att prenumerera på ändringar av den här sidan genom att fylla i e-post nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration