Rönnbäret 2 - "Påtorps gamla skola"

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Rönnbäret 2 med flera fastigheter i Påtorp, Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som är kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2, som finns belägen i ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort.

Planen arbetas fram med ett utökat planförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-28, § 248, att anta förslaget till ny detaljplan för Rönnbäret 2 m.fl., Ronneby kommun.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2019-10-07 till och med 2019-10-28. Detaljplanen har varit utskickad på granskning till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2021-01-22 till och med 2021-02-12. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming, 0457-61 82 28 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller, om Du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.