Jordö 2:3 och 2:37 - Upphävande för del av byggnadsplan

Kommunstyrelsen har genom Enheten för strategisk samhällsutveckling upprättat ett förslag till upphävande för del av byggnadsplan för Jordökalv inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37 i Ronneby kommun.

Syftet med upphävandet för del av byggnadsplanen på Jordö är att upphäva områden för park eller natur, friluftsbad och öppna vattenytor inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. Upphävandet för del av byggnadsplanen syftar inte till att ändra avgränsning eller innebörd för byggnadsplanens övriga delar.

Upphävandet för del av byggnadsplanen har hanterats med ett begränsat planförfarande. Förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Beslut om antagande

Kommunstyrelsen har 2022-06-07 § 174 beslutat att anta förslaget till upphävande för del av byggnadsplan för Jordökalv.

Antagandehandlingarna till upphävandet finns länkade i PDF-format under relaterad information på denna artikelsida. Programmet Adobe ReaderLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller liknande behövs för att kunna öppna dem.

Överklagan

Beslutet att anta förslaget är överklagat till mark- och miljödomstolen.

En kommuns beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som är berörd av planen och som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Mark- och miljödomstolen är den första instansen som juridiskt prövar överklagade detaljplaner.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.