Risatorp (2018)

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-04-25 § 91 att anta förslaget till ny detaljplan för Risatorp 2:2 med lera fastigheter, Ronneby kommun.

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostadsändamål med tillhörande bostadskomplement i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i nordvästra Risatorp. Planens huvuddrag innebär att Ronneby kommun kompletteras med nya bostäder i ett strategiskt läge utmed befintligt kollektivtrafikstråk och nära befintlig infrastruktur som då kan nyttjas på ett mer resurseffektivt sätt.

Den nya detaljplanen har genomförts med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Planen avviker inte från översiktsplanen 2006 eller översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-05-26.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.