Kvarteret Axel (2019)

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-12-12 § 314 att anta förslaget till ny detaljplan för kvarteret Axel i Ronneby stad, Ronneby kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler typer av markanvändningar än vad den gällande planen medger. Detta så att ett centralt beläget kvarter kan nyttjas mer flexibelt över en längre tidsperiod utan att befintliga arkitektoniska eller kulturmässiga värden förvanskas eller förstörs. Handläggningen av detaljplanen genomfördes med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Miljö- och byggnadsnämnden har 2018-12-12 § 314, antagit detaljplan för kvarteret Axel i Ronneby stad, Ronneby kommun.

Detaljplanen vann laga kraft 2019-01-10.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under rubriken Relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe reader Länk till annan webbplats. för att ladda ner programmet.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.