Hoby 1:23 (ICA Nära) (2018)

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Hoby 1:23 med flera fastigheter i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen ge Hoby 1:23 med flera fastigheter (ICA Hoby) möjlighet till utbyggnad, ny tillfart och större parkering. Handläggningen av detaljplanen genomfördes med normalt förfarande. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Miljö- och byggnadsnämnden har 2018-11-21 § 293, antagit detaljplan för Hoby 1:23 m.fl., Ronneby kommun.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-12-20.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under rubriken Relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe reader Länk till annan webbplats. för att ladda ner programmet.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.