Gärestad 1:13 med flera, Östra verksamhetsområdet (2019)

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-12-12 § 319 att anta förslaget till ny detaljplan för Gärestad 1:13 med flera fastigheter., Ronneby kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl., Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utveckling av ”Östra verksamhetsområdet” till ett verksamhets- och handelsområde med verksamheter, handelsföretag och serviceanläggningar vid östra infarten till Ronneby. Planen syftar till att förädla det unika strategiska läget som entrén till staden utgör.

Handläggningen av detaljplanen genomfördes med standardförfarande. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Miljö- och byggnadsnämnden har 2018-12-12 § 319, antagit detaljplan för kvarteret Gärestad 1:13 med flera fastigheter, Ronneby kommun.

Detaljplanen vann laga kraft 2019-01-10.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under rubriken Relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe reader Länk till annan webbplats. för att ladda ner programmet.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.