Artikeln publicerades 8 juli 2024

Se film om utvecklingsplanerna för just ditt närområde, och tyck till!

Nu kan du ta del av information om förslaget till översiktsplanen även som film.

Fram till den 30 augusti 2024 pågår samrådet gällande förslaget till översiktsplan Ronneby 2045. Under samrådet har medborgare, myndigheter och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Det finns en film som beskriver huvuddragen i översiktsplaneförslaget Länk till annan webbplats.. Nu finns det även filmer som beskriver den föreslagna utvecklingen för:

Du hittar filmerna och mer information på Översiktsplan Ronneby 2045 - ronneby.se Länk till annan webbplats.