Artikeln publicerades 15 januari 2024

Var ute i god tid med bygglovsfrågor

Har du frågor om byggnation, ändring eller rivning så vänder du dig till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Just nu har byggenheten en period av lägre bemanning så ta höjd för att det kan medföra längre svars- och handläggningstider än tidigare.

Byggenheten har nu en period av lägre bemanning vilket kan komma att medföra längre handläggningstider av bygglovsrelaterade frågor än tidigare.

Vi har flera handläggare som är tjänstlediga och de tjänsterna är inte vikarietillsatta, vilket gör att vi måste prioritera den lagstadgade verksamheten. Vi undersöker möjligheterna till kompetensförstärkning men räknar inte med att vara fullt bemannade igen innan våren 2024, säger Per Jonsson, tillförordnad förvaltningschef miljö- och byggnadsförvaltningen.

I och med den lägre bemanningen kan ärendehantering ta längre tid än vanligt en period.

Var ute i god tid i planeringen av åtgärder som kräver lov eller anmälan. Vi gör vårt yttersta för att erbjuda god service och att verksamheten ska fungera på bästa vis efter förutsättningarna, säger Per Jonsson.

Som en åtgärd minskar byggenheten telefontiden med en halvtimme varje dag. Den nya telefontiden är vardagar kl. 09.30-10.30, och för frågor finns även i fortsättningen alltid möjligheten att kontakta Byggenheten via e-post till mbf@ronneby.se. Ändringen av telefontiden gäller från och med den 17 januari 2024.

Vi vill såklart vara så tillgängliga som möjligt samtidigt som vi måste fokusera på att använda resurserna på bästa sätt. Istället för att begränsa antalet dagar och tillfällen med telefontider för att frigöra tid för handläggning väljer vi att hålla öppet varje dag men minskar tiden med en halvtimme, säger Per Jonsson.

För att ansöka om lov eller lämna in en anmälan finns e-tjänster öppna dygnet runt. Via e-tjänsterna kan du även enkelt följa handläggningen av ärendet. Här hittar du Byggenhetens e-tjänster. Länk till annan webbplats.