Artikeln publicerades 25 februari 2020

Med anledning av höga flöden i Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinges liggande logotyp med text efter Blekinges landskapsvapen

Länsstyrelsen Blekinge uppmanar dammägare och allmänhet att vara uppmärksamma på störningar i vattendrag.

Det finns risk att landmassor, träd och andra föremål kan lossna och åka med i vattenflödet och orsaka översvämningar.

För att rapportera in störningar som inte är av akut karaktär ring Länsstyrelsens inrapporteringsnummer: 010- 22 40 800
eller mejl: stab.blekinge@lansstyrelsen.se

Tänk på att alltid ringa 112 vid överhängande fara.

Länk till Länsstyrelsens hemsida med samlad information om höga flöden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.