Artikeln publicerades 30 september 2018

Fortsatt vattenbrist i Ronneby

Miljöteknik uppmanar till fortsatt sparsamhet med dricksvattnet och uppmärksamhet mot läckage eller onödig användning. Fortsatt bevattningsförbud och sparsamhet är nödvändigt.

Det finns flera saker man kan göra för att spara vatten och använda det på ett förnuftigt sätt. Bevattningsförbudet innebär att du bara får använda dricksvatten för mat, dryck och personlig hygien.

Varje droppe räknas

Var vattensmart när du diskar, borstar tänderna eller duschar. Att välja duschen före badkar och korta ner duschtiden gör skillnad. Laga läckande kranar och toaletter som kan dra flera hundra tusen liter vatten om året. Påminn varandra och hjälp till att sprida informationen. Bevattningsförbudet i stora delar av Ronneby kommun ger resultat och fortsatt återhållsamhet behövs.