Artikeln publicerades 2 juli 2018

Fortsatt hög brandrisk i Ronneby kommun

Totalt eldningsförbud råder i Ronneby kommun

Under måndagen har två skogsbränder inträffat i Ronnebytrakten, en vid vattentornet mellan Ronneby och Kallinge (5000kvm) och en vid Trollsjön i Brunnsparken (900kvm). Bränderna är nedsläckta, men brandvakter kontrollerar områdena.

Räddningstjänsten har även avslutat insatsen i Gärestad där en samverkan skett med militär personal som bistått med eftersläckningsarbete.

Prognosen för kommande vecka är att det kommer fortsatt vara extremt torrt vilket innebär mycket stor risk för omfattande bränder i skog och mark i vårt område. Då det pågår stora skogsbränder på flera håll i Sverige påverkar det resurstillgången för Räddningstjänsten vad gäller helikoptrar och militär personal.

Vad gör Räddningstjänsterna i länet och Länsstyrelsen?

  • Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga.
  • Vid alla terrängbränder larmas fler styrkor än en vanlig sommar. Framförallt larmas fler tankbilar.
  • Samverkan med andra aktörer t.ex. Försvarsmakten och frivilliga organisationer är helt nödvändigt vid dessa lägen.
  • Brandflyget bevakar området tre gånger per dag närmaste två dagarna.

Vad gör Ronneby kommun?

  • Ronneby kommun samverkar med t.ex. frivilligorganisationer som FRG (Frivilliga resursgruppen), Gränslös samverkan & FAK Blekinge (Frivillig Automobilkår) och ovan nämnda aktörer
  • Vid behov organiseras brandvakter som kan säkra platserna efter avslutat insats från Räddningstjänsten
  • Ronneby kommun har utfärdat ett totalt eldningsförbud (läs mer nedan)

Vad kan jag göra?

  • Var extra försiktig i naturen

Det fina varma vädret lockar till utevistelse men tänk på att en brand i skog och mark kan startas av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning. Även cigarettfimpar och små gnistor från exempelvis röjningssåg kan antända den torra vegetationen.

  • Larma 112 - om du upptäcker en gräs- eller skogsbrand

Om du upptäcker en brand ringer du till larmcentralen 112. Om du misstänker oaktsamhet så ringer du 114 14.

  • Respektera eldningsförbudet

I Ronneby råder fortfarande ett totalt eldningsförbud på grund av extremt hög brandrisk. Det innebär att det är förbjudet att elda/grilla även på alla särskilt iordningställda grillplatser, som vid badplatser, i friluftsområden och i Brunnsparken.

Läs mer om vad du som privatperson kan göra eller bör undvika t.ex. på dinsäkert.selänk till annan webbplats

Får jag grilla på egen tomt?

Totalförbudet gäller inte egen privat tomt men uppmaningen om försiktighet och aktsamhet gäller naturligtvis även där.

Oaktsamhet är straffbart

Tänk på att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Hur länge gäller förbudet?

Förbudet gäller så länge som de torra förhållandena i mark och skog håller i sig. Vid ändring publiceras det här på hemsidan och på kommunens facebooksida.