Artikeln publicerades 16 december 2021

Allmänna råd till serveringsställen

På grund av ökad smittspridning gäller sedan den 8 december nya allmänna råd på serveringsställen. Dessa råd innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

  1. begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
  2. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme
  3. markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra
  4. använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Det är Ronneby kommun som är tillsynsmyndighet lokalt. Du som driver ett serveringsställe uppmanas att hålla dig uppdaterad om nya råd och rekommendationer, då dessa kan komma med kort framförhållning.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.