Artikeln publicerades 25 oktober 2021

Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

Den årliga avkastningen från fonderna får användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt", ett ekonomiskt bidrag att söka för den som anser sig ha behov.

Man vid gammal vattenpumpost i Ronneby Brunnspark.

Stiftelsen Ronneby Brunns fonder har bildats genom sammanläggning av flera donationer som har sina ursprung i den forna brunnsepoken. Den årliga avkastningen får, efter vissa undantag, användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt".

Ansökan ska innehålla redogörelse för sökandens civilstånd, ålder och ekonomiska förhållanden. Prövning av ansökningarna sker därefter av stiftelsens styrelse och eventuella bidrag kommer att utbetalas i december månad.

Ansökan skickas med post till adressen:

Ekonomienheten
Att. Peter Nordberg
Stadshuset
372 80 RONNEBY.

Ansökan om bidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 16 november 2021.

Mer information hittar du här. Länk till annan webbplats.