Artikeln publicerades 8 oktober 2021

Missa inte möjligheten att tycka till om hur det är att leva i Ronneby kommun!

En illustration på en person med glasögon som sitter på huvudet och ett frågetecken och texten: "Är du utvald?"

Missa inte möjligheten att tycka till om hur det är att bo, verka och leva i Ronneby kommun! I slutet av augusti skickades SCB:s medborgarundersökning ut till 1 600 slumpvis utvalda personer i kommunen, men hittills har bara 510 personer (32,1 procent) svarat.

I dagarna skickar SCB ut den andra och sista påminnelsen om att svara på medborgarundersökningen. I undersökningen får olika grupper i kommunen svara på hur de tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Värdefull vägledning

Enkätsvaren är värdefull vägledning för kommunernas verksamheter. En nyhet i årets enkät är att den övre åldersgränsen har tagits bort så att även personer över 84 år kan svara. Undersökningen kan besvaras antingen via webben eller pappersenkät. Ronneby kommun ligger just nu på plats 41 av totalt 161 deltagande kommuner. Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november och i december presenteras resultatet.

Läs mer om undersökningen och vilka kommuner som deltar i SCB:s pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.