Artikeln publicerades 23 september 2021

Släng inte trädgårdsavfall i naturen!

Att dumpa trädgårdsavfall i parker, naturreservat och skog eller på allmän plats anses som nedskräpning och är ett brott enligt miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsenheten i Ronneby kommun får in många klagomål angående trädgårdsavfall som dumpas runtomkring i kommunen (oftast på kommunal mark). Men vad gäller egentligen kring trädgårdsavfall?

Att slänga trädgårdsavfall i parker, naturreservat och skog eller på allmän plats anses som nedskräpning och är ett brott enligt miljöbalken. (1998:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 29 kapitel 7 §.

I många bostadsområden med radhus och villor har trädgårdsavfallet blivit ett problem. Det kan vara bekvämt att slänga trädgårdsavfall på mark som ligger nära bostadsområdet, men det är inte tillåtet att använda kommunens mark som avstjälpningsplats! Eftersom grenar och löv bryts ner med tiden är det många som inte förstår problemen, men det uppstår faktiskt en del problem när folk dumpar trädgårdsavfall:

  • Störande för grannar och allmänheten genom att högarna förfular den tätortsnära naturen.
  • I trädgårdsavfall finns mycket näring som läcker ut till vattendrag som kan leda till syrefattighet i vattnet eller stoppa upp vattenflödet.
  • Trädgårdsavfall som slängs i parker och natur kan bidra till att naturliga växter slås ut och invasiva främmande arter får en mer gynnsam miljö.

Invasiva främmande arter är arter som hotar den biologiska mångfalden. Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället.

Invasiva växter ska inte sorteras som vanligt trädgårdsavfall, de ska istället läggas i en påse och sorteras som brännbart på en återvinningscentral.

Så här tar du hand om trädgårdsavfallet

Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. I Ronneby kommun finns sju återvinningscentraler; Angelskog, Kallinge, Bräkne-Hoby, Johannishus, Eringsboda, Hallabro och Backaryd.