Artikeln publicerades 23 augusti 2021

Möjlighet att tycka till om kommunen i SCB:s medborgarundersökning

Ronneby deltar som en av totalt 161 kommuner i landet i SCB:s årliga medborgarundersökning. Undersökningen mäter bland annat invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen.

Medborgarundersökningen som är en enkätundersökning lockar i år rekordstort intresse från landets kommuner. Den skickas ut till slumpvis utvalda kommuninvånare ur befolkningsregistret, hur många beror på hur stor kommunen är. Nytt för i år är att undersökningen innehåller flera nya frågor, bland annat om integration och jämlikhet. Den övre åldersgränsen har också tagits bort, vilket innebär att även personer över 84 år kan svara på enkäten. Kommunerna har till den 3 november på sig att svara. Resultaten presenteras i december.

Läs mer om undersökningen och vilka kommuner som deltar i SCB:s pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En illustration med en person med ett frågetecken i bild och texten "Är du utvald?"

Ronneby kommuns invånare har nu möjligheten att säga sitt om hur det är att leva och bo i kommunen i SCB:s årliga medborgarundersökning.