Artikeln publicerades 15 juni 2021

Lätt att göra rätt med ny e-tjänst för bygglovsansökan

En blå robot som heter Atom.

Nu blir det enklare för dig som invånare att söka bygglov i Ronneby kommun. Hanteringen blir helt digital och du som söker får en ökad insyn i dina pågående ärenden men även i eventuella tidigare ärenden som finns kopplat till ditt personnummer.

Kommunikationen mellan dig som söker och kommunens Bygglovsenhet kommer att bli mer digital och ske via e-post. Den nya e-tjänsten för bygglovsansökan heter Minut Bygg och ersätter dagens befintliga e-tjänst för bygglov, Mitt bygge. För att ansöka om bygglov krävs det att du loggar in med Bank-ID i e-tjänsten, precis som idag, från din mobil, dator eller surfplatta. Du kommer även att kunna använda e-tjänsterna till fler saker till exempel att yttra dig som granne i ett ärende eller att lämna in handlingar till start- och slutbesked. Som granne kommer du även kunna ta del av ett beslut genom e-tjänsten vilket leder till att delgivningen kommer bli smidigare och hanteringstiden kortas ner.

Fler kompletta ärenden

Idag läggs mycket tid på att begära in kompletteringar till inkomna ansökningar. I Minut Bygg kommer vissa handlingar vara obligatoriska vilket gör det lättare att skicka in en fullständig ansökan. Genom att den som söker vet vilka handlingar som behöver lämnas in blir hela processen mer kvalitetssäker och sparar tid både för sökande och medarbetare på Byggenheten.

- Det kommer bli enklare för den sökande att göra rätt med det nya systemstödet. Vi hoppas på att få in fler fullständiga ansökningar vilket kommer spara tid både för den sökande men även för handläggaren, säger Emma Hessbo, digitaliseringsstrateg i kommunen.

Digitaliseringen av bygglovsprocessen innebär även en effektivare och mer kvalitetssäker kommunikation mellan den sökande och handläggaren. Idag sker denna via post men med Minut Bygg kommer detta att ske digitalt via Mina sidor och roboten Atom. Roboten Atom kommer vara ett verktyg för att kommunicera med dig som söker bygglov. Atom kommer exempelvis per automatik att ge bekräftelse om mottagen ansökan eller att ge besked om slutbesked förutsatt att du som sökande angett din e-postadress. Utöver det kommer Atom även att vara ett stöd för kommunens handläggare genom hela bygglovsprocessen.

Ökad insyn i pågående ärenden

Idag har du som sökande inte möjlighet att följa ditt ärende digitalt men med den nya e-tjänsten kommer du kunna följa ditt ärendets status via Mina Sidor. Du kommer även ges möjlighet att skicka meddelanden direkt till handläggaren genom e-tjänsten.

- Tack vare vår nya e-tjänst och våra tilläggsmoduler blir den digitala handläggningen av våra ärenden mycket tydligare och säkrare. Sökande behöver inte vänta på svar om vad som händer i ärendet utan kan se statusen direkt på Mina Sidor. Detta är något som gör att vi kan höja vår service ytterligare i fråga om tillgänglighet och kommunikation, säger bygglovshandläggare Mathias Pastuhoff.

Kortare handläggningstider

Ett av målen är att kunna minska köerna och handläggningstiden av bygglovsansökningar på längre sikt. Men den nya och mer digitala processen blir även säkrare, mer miljövänlig och skapar en ökad tillgänglighet för kommunens invånare.

- Den tid som effektiviseringen med den nya e-tjänsten förväntas leda till kan istället läggas på service och mer kvalitetshöjande arbete. Detta är ytterligare ett steg i kommunens arbete med att digitalisera och förbättra vår service, säger Emma Hessbo.

Fortfarande möjligt ansöka via papper

Om du idag har ett eller flera pågående bygglovsärenden i Mitt bygge så kommer dessa att flyttas över till den nya e-tjänsten för fortsatt hantering.

Det kommer fortfarande att vara möjligt att ansöka om bygglov via papper genom att skicka in pappershandlingar men ansökningar som görs via e-tjänsten Minut Bygg kommer att kunna hanteras snabbare. Det är även möjligt att ändra så att din ansökan sköts genom den digitala e-tjänsten istället. Detta gör du enkelt genom att kontakta din handläggare eller Byggenhetens administratör.

Du hittar e-tjänsten för att söka bygglov i e-tjänsteportalen på Ronneby.se eller här: Bygga, bo & miljö - ronneby.se Länk till annan webbplats.

Frågor om bygglov?

Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen på mbf@ronneby.se.