Artikeln publicerades 21 maj 2021

Bi som flyger vid en gul blomma

LONA-projekt för ökad biologisk mångfald

Ronneby kommun arbetar för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden. Nu har kommunen fått bidrag från Naturvårdsverket, så kallade LONA, för att kunna jobba ännu mer med att gynna vilda pollinatörer.

Målet är att den förändrade skötseln och sammansättningen av växter ska skapa ytor med mer artrik flora och fauna av både växter och insekter. Förhoppningsvis ökar den biologiska mångfalden med fler pollinatörer och rikare djurliv. Läs mer om projektet här.