Artikeln publicerades 20 maj 2021

Eringsboda en av Blekinges Smarta bygder

Macken i Eringsboda

Eringsboda ska utvecklas som ort i projektet Smarta bygder.

Region Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge gör nu en bred ansats för att främja tillgången till service och en attraktiv platsutveckling med fokus på Blekinges olika landsbygder.

En ort i varje kommun har valts ut för att utveckla tillgången på service. I Ronneby kommun är den utvalda orten Eringsboda, mycket tack vare det starka engagemang och den entreprenörsanda som finns i samhället.

Projektet som går under namnet Smarta bygder görs med stöd av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i samarbete med Tillväxtverket.

Svara på enkät

Under maj och juni kommer invånarna i Eringboda bjudas in att svara på en enkät, som syftar till att undersöka hur man ser på de funktioner och den service som idag finns i samhället och vad man önskar förbättra. Underlaget kommer sedan att ligga till grund för en innovationsprocess i form av ett antal workshoppar som kommer att genomföras på plats i Eringsboda och med stöd av Karlskronabaserade 10X Labs som har systematisk innovation som affärsidé.

Identifiera behov

Tanken med workshopparna är att identifiera behov och leta efter nya lösningar bland annat med hjälp av digital teknik och nya sätt att tänka. En viktig aspekt är också att vara på plats i Eringsboda och verkligen utgå från de unika förutsättningar som finns just där och att diskutera frågorna och idéer för lösningar direkt med invånarna i samhället.

Liknande enkäter och workshoppar kommer att genomföras i Sandviken i Sölvesborgs kommun, Vilshult i Olofströms kommun, Hällaryd i Karlshamns kommun och Sturkö i Karlskrona kommun. Under höstens workshoppar kommer också landsbygdsutvecklare från samtliga kommuner att delta i workshoppar även i andra kommuner. Genom att arbeta tillsammans och med samma metodik är förhoppningen också att skapa ett gemensamt lärande och även kontakter mellan representanter för olika mindre samhällen i Blekinge, som många gånger står inför liknande utmaningar. Projektet kommer även att dra lärdom av andra goda exempel och blicka över länsgränserna.